16 mars 2010

Ruth House....


Berkeley, 1968, by Donald Olsen

Inga kommentarer: