13 november 2012

Högre Allmänna Läroverket....

photo: s_p_o_c

1936, by Nils Ahrbom and Helge Zimdal

Inga kommentarer: