22 december 2013

Relieferna kom till lite senare....


I den tidiga bilden från Rådhuset finns det fönster vid den övre delen av sessionssal B..


..här ersatta av relieferna, De fyra vindarna (1941 ?) av Eric Grate

Det förefaller som om sockelstenarna är utbyta vid senare tillfälle ?

Inga kommentarer: