19 april 2014

Vänersborg i förfall....


Sedan rivningen av Strömsborg har den här staden helt förlorat sin självaktning....och byggnadsvård verkar vara ett okänt begrepp.

Inga kommentarer: