26 mars 2015

Intentioner....


"Det har sagts av en kritiker, att interiören är ett konstverk men att den icke har karaktären av en domstolsbyggnad utan av en sydländsk badortshall (?). Här, säger han, där människor går väntande på dom, tyngda av bekymmer, borde karaktären vara allvarligare, tyngre, mera sluten. Avsikten har medvetet varit det motsatta: just därför, att människor här gå fyllda av oro och ängslan, har ett vänligt, soligt ljus släppts in. Det har varit arkitektens uppfattning, att öppenheten, solen, blommorna, över huvud taget det mänskliga, lättare än det stängda, stela och officiella i karaktären kan föra en över från tvedräkt och ängslan till försoning eller åtminstone resignation."

Gunnar Asplund

23 mars 2015

Une nouvelle amie....


With Romain Duris in great shape....and our conceptions are changing. Maybe sometimes for the better ?

A film by François Ozon

Ladri di biciclette....

Lamberto Maggiorani and Enzo Staiola

If I ever need to choose a film, this is the one....and it will always be. The masterpiece from 1948 by Vittorio De Sica.

22 mars 2015

Ellen Sundberg....


Only 20 and something....but this girl is a natural talent.

17 mars 2015

Simple Minds at Lisebergshallen....

Göteborg, Mars, 16

Last time I saw Simple Minds live (2006, Götaplatsen), Jim Kerr was the band`s fifth instrument. His ability of riding the waves of music as a singer - was special....very special. Unfortunately, that is not the case anymore. He doesn't reach the heights he used to spoil us with in the past. By listening to the excellent double album "Live in the city of light" from 1987, one can get an idea about the kind of performances this band was able to put up in the past. Amazingly, the best songs this night, came from the last album (Big Music), and when the band performed "Midnight Walking"....Simple Minds was back for a short while. Credit to Charlie Burchill and his totally relaxed sparkling gitarr. Mel Gaynor works hard as  "rhythm master", yet he looked a bit like a tired lorry driver in the beginning of the show. By the way Jim Kerr - you need some exercise ! It may enhance your voice as well....

From the old songs, "Love Song" was the best. 

Andy Gillespie - keyboards
Ged Grimes - bass
Sarah Brown - vocals
Catherine Anne Davies - gitarr / keyboards / vocals

16 mars 2015

10 mars 2015

Casa O`Gorman....
Mexico City, 1929, by Juan O`Gorman

08 mars 2015

Palazzina San Maurizio....


Roma, 1963, by Luigi Moretti

Casa del giornalista....
Milano, 1935, by Luigi Figini

02 mars 2015

Architecture with a huge A....

(click to enlarge)

Cantina da Universidade de Lisboa, 1961, by Manuel Norberto Correia and Rafael Miranda